Przez kuchnię rozumiemy całe pomieszczenie kuchenne, a także tzw. trzon kuchenny (piec) i jeszcze w dodatku sposób przyrządzania posiłków, np. kuchnia polska. Czasem mówimy żartobliwie: wiadomości od kuchni (o ploteczkach), a czasem wzgardliwie: wynoś się do kuchni. Niemniej kuchnia taka czy inna nie zasługuje na lekceważenie, bo odgrywa w naszym życiu ogromną rolę.