Niektóre gospodynie pieką tylko w prodiżu i to tak mięso, ciasta, jak i najróżniejsze zapiekanki. Za najlepszy z wielu badanych Komitet Gospodarstwa Domowego uznał prodiż o symbolu PE-3-600 z Prumelu (Pruszkowskie Zakłady Przemysłu Terenowego). Inne badane prodiże otrzymały ocenę dobrą. Ten bardzo dobry waży 1,80 kg, moc znamionową ma 600 W, czas rozgrzewu pokrywy 5 minut. Prodiż ten jest stateczny, wygodny w użyciu, nie przypala ciast. Ma wygodne uchwyty i płaską pokrywę ułatwiającą przechowywanie. Jako cechę ujemną uznano brak łatwej do zapamiętania nazwy.